De FAM

De Female Additional Manual (FAM) is een aanvulling op het in Nederland veelgebruikte risicotaxatie-instrument de HCR-20 / HCR-20 V3 voor het inschatten van gewelddadig gedrag. De FAM kan ook in combinatie met de HKT-30 / HKT-R worden gebruikt. In 2015 zal een versie worden ontwikkeld die is afgestemd op de HKT-R. De doelstelling van de FAM is een adequate inschatting mogelijk te maken van het risico van geweld naar anderen. Daaruit voortvloeiend kan een op de vrouw afgestemd risicomanagement / behandelplan worden gemaakt. De FAM bevat acht extra risicofactoren specifiek voor vrouwen en enkele aanvullende richtlijnen bij HCR-20 items. Verder wordt in de FAM niet alleen het risico van geweld naar anderen beoordeeld, maar ook het risico van zelfdestructief gedrag, victimisatie en algemeen crimineel gedrag.

Voor meer inhoudelijke informatie: zie een artikel in Tijdschrift voor Psychiatrie, factsheet FAM, en een folder.

Extra risicofactoren in de FAM:

  1. Prostitutie
  2. Problemen met opvoeden
  3. Zwangerschap op jonge leeftijd
  4. Suicidaliteit / automutilatie
  5. Heimelijk / manipulatief gedrag
  6. Laag zelfbeeld
  7. Problemen omtrent zorg voor kinderen
  8. Problematische intieme relatie

De FAM is ontwikkeld door Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé, Willemijn van Kalmthout en Caroline Place. Het instrument dient gezien te worden als work in progress; er is nog relatief weinig bewijs voor de voorspellende waarde van de (factoren) in dit instrument voor herhaald gewelddadig gedrag door vrouwen en meer onderzoek is gewenst. Er zijn diverse onderzoeken lopende naar de waarde van de FAM.

De handleiding van de FAM als aanvulling op de HCR-20 is te verkrijgen bij Eburon. Het is mogelijk om deze versie te gebruiken als aanvulling op de HCR-20 Versie (klik hier voor extra informatie voor gebruik bij HCR-20 Versie 3). De versie van de FAM welke volledig is aangepast voor gebruik met de HCR-20 Versie 3 is hier gratis te downloaden, inclusief codeerblad. De Engelstalige versie is gratis beschikbaar op www.violencebywomen.com. Er zijn een Finse en Franse vertaling van de FAM beschikbaar.

Een training in de FAM is in principe niet nodig wanneer de gebruiker bekend / ervaren is met de HCR-20 / HCR-20 Versie 3. Aanvullende trainingen / masterclasses worden geboden via de RINO groep te Utrecht.