Geweld binnen intieme relaties

Geweld binnen intieme relaties is één van de meest onderzochte vormen van geweld door vrouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat de prevalentie van geweld binnen intieme relaties voor vrouwen vergelijkbaar en soms zelfs hoger is dan voor mannen (zie bijvoorbeeld Straus, 2008). Geweld door vrouwen binnen intieme relaties leidt echter over het algemeen minder vaak tot ernstige verwondingen dan geweld door mannen. Sommige onderzoekers stellen dat geweld door vrouwen naar de partner vrijwel altijd een reactie is op eerder geweld door de mannelijke partner (Allen, Swan, & Raghavan, 2009). Anderen daarentegen vinden weinig verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de prevalentie van- en motieven voor partnergeweld (Carney, Buttell, & Dutton, 2007).