Behandeling

In de afgelopen tien jaar is internationaal meer aandacht gekomen voor specifieke behandelbehoeften van vrouwelijke daders, ook wel gender-responsieve benaderingen genoemd. Over het algemeen wijzen deze benaderingen op het belang van gender-sensitieve taxatie van risico- en beschermende factoren en leggen ze de nadruk op het behandelen van specifieke problemen voor vrouwen, zoals trauma’s uit het verleden, seksueel misbruik en de rol van sociale relaties, met name verstoringen binnen deze relaties (zie bijvoorbeeld Blanchette & Brown, 2006). Verder wordt genoemd dat voor vrouwen relationele veiligheid vooral belangrijk is en dat fysieke beveiligingsmethoden niet altijd nodig zijn. In Noord-Amerikaanse behandelprogramma’s voor vrouwelijke delinquenten staat empowerment vaak centraal in de behandeling; het vergroten van zelfvertrouwen en van de interne locus of control. Verder wordt aanbevolen dat in de behandeling van vrouwen aandacht moet uitgaan naar de hoge mate van comorbiditeit.

Zie voor meer informatie over Noord-Amerikaanse gender-responsieve behandelprogramma's de website van dr. Stephanie Covington.

Erkenning van specifieke problematiek en risico- en beschermende factoren voor vrouwen in de forensische psychiatrie kan een motiverende werking hebben voor zowel de vrouwen als voor hun behandelaars. Vanuit de literatuur is bekend dat het werken met vrouwen binnen de forensische psychiatrie veelal ingewikkelder en / of uitputtender is dan het werken met mannen, vermoedelijk vanwege het relatief hoge aantal vrouwen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis.

Gemengd of apart behandelen?

Een vraag die regelmatig wordt gesteld is of specifieke aandacht nodig is voor vrouwen opgenomen in de forensische psychiatrie en - in het verlengde hiervan - of behandeling in gemengde (leef)groepen verstandig is. Klik hier voor een presentatie over valkuilen in behandeling vrouwen.