Home

Welkom op de website over geweld door meisjes / vrouwen. Op deze website is informatie te vinden over risicotaxatie bij vrouwen en recente onderzoeksresultaten naar geweld door vrouwelijke daders.

De aandacht voor geweld door vrouwelijke daders neemt de laatste jaren sterk toe. Desondanks is er nog veel onduidelijk over de achtergrond van meisjes of vrouwen die worden gedetineerd of opgenomen in forensisch psychiatrische instellingen en over risicofactoren of beschermende factoren voor recidive. De vraag is of de huidige theoretische en empirische kennis over geweld door jongens / mannen en de inschatting van herhaald risico hiervan wel voldoende valide en van toepassing is voor meisjes / vrouwen. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat voor vrouwen andere risicofactoren van belang zijn dan voor mannen en dat de veelgebruikte risicotaxatie-instrumenten voor gewelddadig gedrag onvoldoende voorspellende waarde hebben voor vrouwen. Daarmee samen hangt de vraag of behandeling binnen forensische instellingen waar vrouwen verblijven voldoende responsief is en of de problematiek en behoeften van vrouwen wel helder genoeg in beeld zijn.

Vanuit FPC Van der Hoeven Kliniek zijn daarom verschillende initiatieven gestart om deze groep beter in beeld te krijgen, onder andere de ontwikkeling van een aanvullend risicotaxatie-instrument, de Female Additional Manual (FAM) en het opzetten van een multicenter onderzoek naar vrouwen in de forensische GGZ. De doelstelling van dit doorlopende onderzoek is het vergroten van de kennis over en inzicht in vrouwelijke patiënten met implicaties voor diagnostiek, risicotaxatie en behandeling in forensische psychiatrische instellingen, maar mogelijk ook in de algemene psychiatrie en het gevangeniswezen. Daarnaast is deze kennis van groot belang voor preventie. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen van moeders met een geschiedenis van gewelddadig gedrag een sterk verhoogde kans hebben op problemen op allerlei gebieden (psychisch, verslaving, criminaliteit, school).